travena.cz

Politická doba

Možnosti současnosti
Je tomu již mnoho let, co si občan České republiky může svobodně vybírat vládnoucí skupinu lidí ve formě politických stran, nebo jednotlivých kandidátů na pozice parlamentu, senátu, prezidenta, obecního zastupitelství. Každý z nás volí toho, který mu připadá jako nejvhodnější. Když si nemůžeme vybrat, k volbám chodit nemusíme. Dokonce máme možnost založit si vlastní hnutí, stranu, která by fungovala na principu, jaký se nám líbí.
 poslanecká sněmovna
Chyba idejí
Bohu žel se však i v dnešním politickém systému opakují ty samé chyby, jako se opakovaly již dříve. Bolí o to více, že každý člověk v devadesátých letech doufal, že se opakovat nebudou. Například v televizi je pořád dokolečka omíláno slovo svoboda, a ukazuje se jím na náš politický život, podobně jako se dříve omílal pořád dokolečka socialismus.
Doufám, že se tak nebude dít do té doby, ve které by se toto slovo a tento pojem zprotivily občanům ČR. Mohlo by tak toto neúprosné upozorňování na tu skutečnost, že nežijeme pod útlakem cizího národa, že si můžeme volit své zastupitele dle svých přání a idejí, že jediná omezující skutečnost, která nám zabraňuje v úplné svobodě, je skutečnost poměrně rozumná, být nakonec fiaskem této doby. Protože naše očekávání od svobodného systému jsou často zklamávána nutností pochopit, že ať již si představujeme skutečnost, kterou se snažíme dosáhnout jako jakkoli ideální, vždy se musíme podřídit skutečnosti samé.
Například se můžeme snažit dosáhnout rovnosti příležitostí, ale ve skutečnosti nám k tomu bude bránit mnoho reálných faktorů jako finance, individuální schopnosti člověka i možnosti společností i společnosti celkově.
 box na volby
Kontraproduktivita ideje
A právě toto doufání, že nás spasí nějaká idea, třeba rovnosti nebo svobody, vede k zahořknutí k jakémukoli systému jakékoli doby, a jeho následnou ideovou reformu v podobě různých revolucí. Proto se začíná omrzovat poslouchání televizních zpráv, kde nám je každý den předkládáno, že si máme vážit toho, že žijeme ve svobodné zemi, protože idea svobody samotná je prakticky nedostižná. Vždy totiž budeme otročit alespoň svému žaludku.

Continue Reading

Facebook, jako základ pro malé živnostníky

Jistě i vy patříte k těm, kteří znají Facebook. Pokud ne a měli bychom ve zkratce představit, o co jde, není nic jednoduššího než říct že se jedná o jednu z největších a nejznámějších sociálních sítí na světě. Byla založena roku 2004 ve Spojených státech amerických Markem Zuckerbergem a dnes neexistuje již téměř nikdo, kdo by ji neznal.

mobil v ruce a Facebook

Zejména proto, že se jedná o světoznámou síť, která je v povědomí mezi všemi věkovými kategoriemi, jedná se o perfektní způsob, jak propagovat vaši firmu.

Může se zdát, že právě vy, stránky uveřejněné na Facebooku nepotřebujete, opak je ale pravdou. Jestli-že už máte vlastní profil, pak si svoji stránku můžete založit kdykoliv.

V první řadě si pojďme říct, co to Facebookové stránky jsou. Jedná se o prostor na této sociální síti, který je vyhrazen pouze zřizovateli a jeho prezentaci (zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o profil firmy). Díky těmto stránkám, mohou uživatelé s firmou komunikovat, zadávat recenze či jinak hodnosti. Jedná se o jednoduchý způsob, jak navázat přímý kontakt s lidmi, kteří mají zájem o vaše služby. Stránky se vyznačují svoji jednoduchostí. Naučit se je obsluhovat a začít přidávat nové příspěvky není nic složitého a dokáže to každý. Profil společnosti můžeme také doplnit o fotogalerii či základní informace, jako je třeba telefonní číslo, email nebo adresa. Jedná se o zdarma poskytnutý prostor, kde se firma může celosvětově prezentovat. Další výhodou je, že v základní variantě zcela zdarma. Tato základní varianta většině malých živnostníků stačí.
palec nahoru

Pokud bychom chtěli společnost pozdvihnout a zaujmout širší okruh uživatelů, můžeme si zaplatit reklamu. Díky předem zvolenému algoritmu, je reklama nabídnuta pouze cílovým uživatelů, díky čemuž neplýtváme finančními prostředky.

Výhody pro malé živnostník jsou tedy naprosto jasné. Jak již bylo zmíněno, prostor pro prezentaci je vám poskytnut zdarma a netřeba k tomu umět žádné speciální dovednosti, na rozdíl od prezentace na webu, kde je nutná alespoň základní orientace v problematice.

Continue Reading