Nezařazené

Zásady při nabíjení automobilových akumulátorů

Většina současných modelů autobaterií je bezúdržbová, to znamená, že není třeba kontrolovat hladinu elektrolytu (směsi kyseliny sírové a vody) a dolévat destilovanou vodu. Starší typy baterií (údržbové) mají šroubovací víčka, kudy se voda dolévá. Jestliže nabíjíme tento typ, musíme vždy víčka v průběhu této činnosti odšroubovat. Nabíjení je totiž do jisté míry proces elektrolytického rozkladu, kdy se na elektrodě uvolňuje vodík a jeho akumulace uvnitř by mohla vést dokonce až k výbuchu.
otevřená kapota
Vodík se tvoří i u bezúdržbových typů, uvolňuje se odvzdušňovacími otvory z boku víka a může se hromadit i v uzavřeném prostoru garáže nebo dílny. Velice důležité je dodržovat bezpečnostní zásady při práci, což je zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření, používání přístrojů s elektrickou jiskrou, nebezpečná může být i statická elektřina. Zásadní je rovněž dbát na dostatečné větrání. Nikdy nemějte nabíječku v činnosti přes noc bez občasné kontroly a hlavně v uzavřeném prostoru.  
baterie auta

Jak postupovat při nabíjení

S akumulátorem v autě – nejprve vypneme motor, vozidlo zajistíme proti pohybu a vypneme všechny elektrické spotřebiče napájené uvnitř auta (autorádio, světla, lampičky, přídavnou reproduktorovou soustavu, klimatizaci atd.) Pak připojíme kabel od přístroje k + pólu akumulátoru a poté k – pólu (kostře) a teprve pak zapneme vypínač nabíjení.  Nezapomínejte dostatečně větrat, aby mohl odcházet uvolňovaný vodík. Po dokončení nabíjecího procesu uvolníme kontakty v opačném sledu, tedy nejprve mínus (kostru) a pak plus.
startovací kabely
Mimo auto – i u bezúdržbových typů pamatujme na to, že velmi vybitý zdroj nedokáže odolávat nízkým teplotám a může zamrznout již při mínus pěti stupních. Jestliže zamrzne, nesmíte jej nabíjet. Samotný postup je podobný, jako v předchozím případě, před vyjmutím z auta se přesvědčte, zda jsou vypnuty všechny napájené spotřebiče a zároveň že máte u sebe klíčky od vozu. Při manipulaci s baterií by mohlo dojít k jeho uzamčení. Činnost provádějte na podlaze nejlépe dřevěné nebo betonové, dostatečně izolované od okolí. Nebezpečí zkratu může vzniknout na koberci nebo tam, kde jsou závěsy a záclony ze syntetického vlákna.