Travena

Finance

Co získám registrací na úřadu práce i bez nároku na podporu?

Registrovat se na úřadu práce smysl má i tehdy, když nezaměstnaný ztrácí nárok na podporu v nezaměstnanosti, nebo nárok na rekvalifikační podporu. Jde o to, že si každý člověk bez zdanitelných příjmů musí povinně hradit ze své kapsy zdravotní pojištění, a to není zrovna zanedbatelná částka. Navíc se každý rok zvyšuje v návaznosti na výši minimální mzdy. Např. v roce 2018 jste jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) povinni hradit zdravotní pojištění ve výši 1647 Kč. Výhodou nezaměstnaného v evidenci úřadu práce je i to, že se alespoň v omezeném rozsahu započítává doba v evidenci ÚP jako náhradní doba pro důchodové pojištění.
kariérní skok

Nekolidující zaměstnání je třeba nahlásit vždy

Nezaměstnaný musí každé zaměstnání nahlásit na úřadu práce, tedy i to tzv. nekolidující. Nahlásit se musí nejpozději v den nástupu do zaměstnání, a pokud už dotyčný pracuje a teprve žádá o zařazení do evidence, musí tuto skutečnost uvést přímo v žádosti. Úřad práce se pak snaží žadatelům najít vhodné zaměstnání a zároveň se uchazeč musí podrobit požadavkům úřadu práce, musí s ním zkrátka spolupracovat. Problematické je to tedy u lidí, kteří pracují „na černo“, a chtějí být současně v evidenci úřadu práce. Nejedná se totiž jen o pasivní evidenci v nějakém registračním protokolu, nýbrž jde o aktivní proces, kdy úřad práce nabízí zaměstnání, a nabídek je v současné době konjunktury více než dost.
skok na peníze

O biologicky odbouratelný materiál poroste poptávka

Valná většina lidí, kteří byli vedeni na úřadech práce, si do července roku 2017 přivydělávala legální formou zaměstnáním vykonávaným na dohodu o provedení práce. Bylo to až 95 procent uchazečů o adekvátní zaměstnání v pracovním poměru na plný nebo částečný úvazek. Situace se však dramaticky změnila legislativním zásahem, od srpna 2017 již toto přestalo platit. Dnes už nezaměstnaný v evidenci úřadu práce může přivýdělek realizovat pouze skrze dohodu o pracovní činnosti, nebo v pracovním, případně služebním poměru. Platba pojištění se týká v tomto případě již od výdělku 2500 Kč za měsíc.
Změna v legislativě je zdůvodňována tím, že by nekolidující zaměstnání mělo být pouze dočasným řešením, a ne trvalým procesem využívání plateb zdravotního pojištění ze státní pokladny.