Travena

Byznys

Jak obelstít satelitní sledování

Není pochyb o tom, že moderní technologie nám velmi usnadňují život. Díky nim máme prakticky kdykoliv přístup k jakékoliv informaci, a navíc máme jistotu, že pokud se zrovna nevydáme někam do divočiny, je v případě nehody přivolání pomoci otázkou stisknutí tlačítka. A pokud se ztratíme, mohou nás relativně snadno najít.

To vše však má svou cenu. Mnoho lidí se obává především ztráty soukromí. Mají za to, že je implementováno satelitní sledování, které monitoruje pohyb prakticky všech osob na planetě. A samozřejmě se mu chtějí vyhnout.

satelit1

Ponechme nyní stranou fakt, že je to v současné době prakticky nemožné, nikoliv technologicky, ale pro svou náročnost na finance a lidské i výpočetní zdroje. Navíc život většiny lidí není pro různé zpravodajské služby nějakým způsobem zajímavý, takže by se jednalo prakticky o vyhazování peněz.

Pokud by to však byla realita, je možné tomu uniknout? Abychom mohli odpovědět, musíme si nejprve uvědomit, jak vlastně takové sledování bude probíhat. Jsou k tomu potřeba tři věci. Jednou je vysílač, který vysílá signál o poloze. Další je zařízení, v tomto případě satelit, který tento signál zpracuje, určí, odkud vychází a kdo jej posílá, a výsledek odešle zpět na zem. Zde je potřeba příjemce, který danou zprávu dekóduje a ukáže daným osobám. Takto nějak funguje například GPS navigace v automobilu či mobilním telefonu.

satelit3

Pro nás je nyní důležitá ta první část, tedy vysílač. V současné době jsou jím především automobily poslední generace a hlavně mobilní telefony. Objevily se samozřejmě zprávy, že bude lidem implantován čip, avšak nesmíme zapomínat, že vysílač vždy potřebuje zdroj energie, nebo se po určité době vybije a zkrátka přestane pracovat.

Z toho tedy vyplývá, jak se onomu sledování vyhnout. Stačí, pokud sebou nebudeme mít mobilní telefon, budeme mít starší automobil a budeme se pohybovat v přírodě, mimo města a obce, kde jsou nainstalované kamery. Pak máme jistotu, že nás pomocí technologií nikdo sledovat nemůže. Jednoduché, že?