Travena

Byznys

Jak rozjet vlastní firmu

Existuje hned několik způsobů, jak si založit vlastní podnik. Ten úplně nejjednodušší je samozřejmě také nejdražší. Nebudete se totiž o nic starat a předáte starosti právní kanceláři či specializované firmě, které se tímto byznysem živí. Nejrychlejším způsobem je nákup „předpřipravené“ společnosti, kde ale není moc na výběr. Nejlevnějším způsobem je pak založit si firmu vlastními silami, což ale znamená se trochu zapotit na úřadech. Naštěstí i tady se lze tomuto procesu vyhnout pomocí obecně prospěšných společností, které pomáhají právě při komunikaci s úřady a dodávají potřebné dokumenty. A to zcela bezplatně.
hromada dokumentů
Po vyplnění celé řady dokumentů (jejich počet se pohybuje v řádech desítek), už se můžete věnovat dalším činnostem, které se zakládáním firmy souvisí. Jsou to:
1.       Název firmy
Nejedná se o jednoduchou činnost, ač se tak může zdát. Důležité je především se řídit zákonem, který říká, že název firmy nesmí být shodný ani podobný názvu jiné již existující firmě v České republice a nesmí ani působit klamavě. Měl by být krátký, zapamatovatelný, dobře vyslovitelný, výstižný a samozřejmě také originální. V obchodním rejstříku se dá snadno ověřit, zda existuje firma se stejným či podobným názvem.
peníze (eurobankovky)
2.       Společník
Do podnikání se může pustit i jedinec, ale pokud přemýšlíte o jednom či více společnících, je to možné. Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky pro účast ve společnosti.
3.       Sídlo společnosti
Každá firma musí mít definované sídlo společnosti, které se pak objevuje na všech fakturách a kde bude k nalezení. Nemusí zde své podnikání fyzicky vykonávat. Sídlo musí být na území ČR.
podnikání v týmu
4.       Základní kapitál
Každý typ společnosti má jiný zákonem daný počáteční kapitál, který musí do společnosti při jejím zakládání vložit. Ten je ale často dobré rozšířit dalšími prostředky, které budou potřeba, než se podnikání rozjede.
5.       Poplatky při založení
S nutností zápisu společnosti do obchodního rejstříku souvisí další poplatky. Patří sem notářské poplatky, soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku a za vystavení živnostenského oprávnění, správní poplatek za výpis z obchodního rejstříku a mnohé další. Na všechny se navíc vztahuje daň z přidané hodnoty, o kterou se konečná cena ještě více navýší.