Travena

Byznys

Stravenky vs. stravovací paušál

Každý si hájí to svoje. Asociace českého tradičního obchodu tvrdí, že podnikatelé v maloobchodě a pohostinství jsou současným systémem papírových stravenek poškozováni, protože akceptují-li stravenky jako platidlo, přicházejí z nich až o 10 procent tržeb. Průměrná provize se pohybuje nad pěti procenty. Naproti tomu o zvyšování tržeb při akceptaci stravenek hovoří Asociace provozovatelů poukázkových systémů.

obchod potraviny

Z pohledu zaměstnance je stravovací paušál výhodnější. O nic nepřijdou, naopak budou mít širší možnost volby, jak se svými penězi naložit. U papírových stravenek totiž platí určitá omezení na některé druhy zboží.

Pro státní pokladnu bude mít využití paušálu také pozitivní vliv, vezmeme-li v úvahu, že zisky poskytovatelů papírových stravenek nebudou plynout do zahraničí.
oběd práce

Ministerstvo financí předpokládá, že současný systém s papírovými stravenkami může zůstat zachován, stravovací paušál by byl jen alternativou k němu. Pak by záleželo na zaměstnavatelích a odborech, ke které variantě se konkrétní zaměstnavatel přikloní.

Na straně papírových stravenek v porovnání se stravovacím paušálem mnoho negativních faktorů. Pro obchodníky to znamená snížení tržeb až o zmiňovaných 10 procent, zvýšené náklady, další administrativní zátěž a mají po určitou dobu vázané finanční prostředky. Pro zaměstnavatele stravenky představují administrativní zátěž, stravenky totiž musí někdo přepočítávat, rozdělovat a vydávat jednotlivým zaměstnancům.

Obchodník dostane od vydavatele stravenky proplacenu její hodnotu jen za stravenky bez poškození, u nichž je neporušený čárový kód. Je-li stravenka poškozena, na rozdíl od bankovky, společnosti poskytující stravenky ji neakceptují. Stravenky mají expirační dobu, po jejím uplynutí je jejich nominální hodnota ziskem pro vydavatele. To může podle některých odhadů generovat až třetinu zisku vydavatele.