Travena

Žena

Život z koňského hřbetu

Jak dovede první návštěva jízdárny, během letní dovolené s rodiči, ovlivnit celý život, se přesvědčila desetiletá dívka. Která se do té doby nikdy nesetkala s živým koněm. A stačilo jedno slunečné odpoledne na farmě, poblíž prázdninového letoviska, během kterého si měli všichni dětští návštěvníci možnost projet na poníkovi. Což se stalo prvním impulsem při rozhodování životního směřování. Po absolvování střední zemědělské školy byl cíl života jasně stanoven. Po zkušenostech v několika jízdárnách a nabytí potřebných zkušeností se uvolněný prostor selského stavení s přilehlou stájí stal prvním krokem na cestě ke splnění životního snu. Na ustájení prvního vlastního koně se nedá zapomenout dodnes. Radost z prvního hříbátka, které se narodilo o deset měsíců později, se už odehrálo v nově přistavené stáji, vybavené vším, co koně potřebují ke zdravému a spokojenému životu. První tři roky byly náročné. Nejen finančně, ale rovněž na fyzickou a psychickou kondici. Byly to ale rovněž ty nejlepší časy, které vytvořily poctivý základní kámen pro další rozkvět chovu koní.

Projížďky na koni

Dobře zvolené místo je pro chov koní důležité. Rybníky, louky lesy. Které umožní jezdcům vyrážet na dlouhé vyjížďky. Jezdecký oddíl, který už v letošním roce oslaví kulaté narozeniny, sdružuje pod jednou střechou všechny milovníky koní. A těch je kolem čtyřiceti. Ve všech věkových kategoriích. Do náplně jejich pobytu na jízdárně kromě pravidelných projížděk na koni, či tréninků, které se odehrávají na pískem pokrytém hřišti, patří i veškerá péče o zvířata. A protože je v areálu ustájeno třicet koní, práce kolem nich je více než dost. Kterou všichni členové jezdeckého odvádějí s láskou a pokorou.

Příměstský jezdecký tábor

V minulém roce byla pro ty nejmenší otevřena jezdecká školička. Ve které se jednou týdně děti formou hry a poznání učí všemu potřebnému. Jezdecký klub umožňuje reprezentovat klub v soutěžích a celorepublikových aktivitách. Ti nejúspěšnější už vyrazili se svými hřebci i do zahraničí. Hobby jezdectví, ale i to sportovní se dá provozovat v každém věku. Stačí k tomu jenom chuť a ochota spolupracovat s ostatními členy klubu. Protože jak se říká, že ten nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. V létě jsou každoročně organizovány příměstské tábory. Pro děti a mládež, kteří se koním věnují celoročně. Vítání jsou i ti, kteří se chtějí jízdu na koních a ponících naučit. A rovněž i zvládat veškeré běžné práce okolo koní. Jako je krmení, čištění stáje, vodění koně do výběhu.