Travena

Byznys

Co je mediace a jaké principy by měla splňovat?

Soudní řízení jsou samozřejmě nutné v případě, kdy se strany na výsledku neshodnou. Pokud je ale byť malá možnost, že se mohou dohodnout, můžete využít službu mediace Praha Drahomíry Šínové. V Čechách se příliš nevyužívá, ale jedná se skvělou možnost, jak si ušetřit peníze, stres i ostudu. Odehrává se totiž na soukromých schůzkách s mediátorem, který je vede a je mnohem levnější a neveřejná.

Rozvod manželů

Tuto variantu lze využít v mnoha případech, a to včetně sporů rodinných, zaměstnaneckých, podnikatelských i spotřebitelských. Nejčastějším řešením je ovšem tento proces u rozvodů. Zde je možno vytěžit maximum z jejich praktik před, během i po rozvodu při sezeních, která vede zkušený psychoterapeut. Ten vám nejen pomůže vyřešit spory, ale také vám pomůže se vyrovnat s rozvodem jako takovým a navrhne, co dělat do budoucnosti. Splňovat by měla tři principy:

  1. dobrovolnost,

  2. mlčenlivost,

  3. nestrannost.

Sundání snubního prstenu

Dobrovolnost

Řízení tímto prostřednictvím vám soud nemůže nařídit. Důvodem je právě první z principů. Vždy se rozhodujete sami, zda chcete spor řešit prostřednictvím terapeuta, anebo soudu. Na této variantě řešení se musí shodnout obě strany. Až poté je možné sezení zahájit. Během procesu to ale platí také. Jakákoli ze stran můžete věc kdykoli ukončit bez udání důvodu.

Mlčenlivost

Mediátor má ze zákona povinnost zachovat mlčenlivost, stejně jako jakýkoli jiný lékař. Sdělovat osobní informace nesmí dokonce ani soudu a jiným státním institucím. Cokoli před ním řeknete, je v naprostém bezpečí a mimo danou místnost se to nedostane.

Nestrannost

Je samozřejmé, že prostředník nesmí zvýhodňovat jednu ze stran. Musí si zachovat nestranný a nezaujatý postoj k řízení tak, aby to bylo pro všechny fér. To znamená, že s klienty nesmí mít žádný osobní vztah. Vylučují se tak příbuzní i přátelé. Samozřejmostí také je, že nesmí brát finanční dary od jedné ze stran sporu.