travena.cz

online magazín

Společnost

Ženy na vedoucí pozice?

Ženy technika příliš neláká a dávají se spíše na humanitní a pedagogické studium. Nehrnou se ani do učňovských oborů jako je automechanika, elektrotechnika, kovovýroba nebo truhlářství. Svůj podíl v tom hraje bezpochyby i tradiční rozdělení ženských a mužských rolí. Právě to vede k tomu, že i určitou práci vnímáme výhradně jako mužskou.

Ženy v práci

Panuje všeobecné přesvědčení, že vedoucí pozice by měli zastávat muži. Matky často musí volit kompromis mezi dětmi a prací, mnohdy jsou nuceny uchylovat se k částečnému úvazku s jistým příjmem a pevně stanovenou pracovní dobou. Neexistuje příliš vedoucích pozic, které by se daly vykonávat z domu či na zkrácený pracovní úvazek. Není snadné skloubit pracovní a rodinný život a tak stále platí, že ženy se dostávají na hůře placená místa a celkově vydělávají méně.

Týmová práce žen

Pokud chce žena stoupat po kariérním žebříčku, musí mít požadované dovednosti a vědomosti, touhu jít za svým cílem a být připravena překročit určité meze. Bohužel ne všechny dokáží oplývat dostatečným sebevědomím a kladou na sebe příliš vysoké nároky. Je na čase nebát se, snažit se o povýšení a za dobře odvedenou práci požadovat adekvátní odměnu. Žádná z nás si nepřeje být finančně závislá na partnerovi.

Muž v obleku

Ženské schopnosti a znalosti jsou srovnatelné s mužskými. Ačkoliv se o tom dlouho mluví o rovnoprávnosti, tradiční rozdělení rolí je v nás tak hluboce zakořeněné, že většina zaměstnavatelů není připravena mít více zaměstnankyň na vedoucích místech. Naštěstí se najdou i firmy, které genderové rozdíly nedělají a snaží se stírat hranice mezi oběma pracovními světy. Dá se očekávat, že v budoucnu najdeme na vedoucích pozicích žen více. Některé ženy dokážou zastat mužskou práci stejně dobře, a to platí i naopak. Je důležité, aby daná osoba byla na pracovní pozici spokojená a svůj pracovní výkon odváděla v pořádku a s radostí.